Activiteiten overzicht

Lezingen, events en vergaderingen

Laat je inspireren tijdens lezingen over de klim- en bergsport, bezoek een gezellig evenement of beslis mee over de toekomst van de regio tijdens een regiovergadering.

Activiteiten

Jaarlijkse ledenvergadering

Graag nodigen we u nu vast uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.
Globaal ziet de agenda er als volgt uit:

- Opening
- Notulen vorige jaarvergadering
- Mededelingen
- Jaarverslag
- Financieel jaarverslag
- Kascontrolecommissie
- Verkiezing bestuursleden
- Begroting
- Verkiezing kascontrolecommissie
- Verkiezing afgevaardigden
- Rondvraag
- Sluiting

Leden die belangstelling hebben voor de functie van afgevaardigde kunnen hun belangstelling tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering per e-mail kenbaar maken. Een afgevaardigde vertegenwoordigt de regio bij de landelijke ledenvergadering. Twee maal per jaar vindt de landelijke ledenvergadering (vereniging van afgevaardigden) plaats in de buurt van Utrecht. Ter voorbereiding op die vergadering vindt een voorbespreking in de regio plaats.
De vergaderstukken kunnen per e-mail via de secretaris worden opgevraagd (secretaris@nkbv-oostbrabant.eu).