Algemene leden vergadering (ALV 2022)

Vorige

Startdatum
28-mrt-2022

Starttijd
20:00

Locatie
wijkcentrum Blixembosch

Ouverture 2
5629PV Eindhoven
Nederland

Programmatype
Overige

Groep(en)
Workshop

ALV 2022 Gratis
Contactpersoon

Aanmelden

De aanmeld periode voor deze activiteit is voorbij
Aantal aanmeldingen 16
Minimum aantal deelnemers 1
Maximum aantal deelnemers 1000

Graag nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering.  Deze vindt plaats op maandag 28 maart 2022 om 20:00 in een zaaltje van wijkcentrum Blixembosch (Overture 2, 5629 PV Eindhoven).

We stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeld voor de ALV zodat wij rekening kunnen houden met het aantal te verwachten personen.

Voorlopige Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2020
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Kascontrolecommissie
 7. Begroting 2022
 8. Verkiezingen overige
  a. kascontrolecommissie
  b. afgevaardigden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Leden die belangstelling hebben voor de functie van afgevaardigde kunnen hun belangstelling tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering per e-mail kenbaar maken. Een afgevaardigde vertegenwoordigt de regio bij de landelijke ledenvergadering. Twee maal per jaar vindt de landelijke ledenvergadering (vereniging van afgevaardigden) plaats in de buurt van Utrecht. Ter voorbereiding op die vergadering vindt een voorbespreking in de regio plaats.
De vergaderstukken kunnen per e-mail via de secretaris worden opgevraagd (secretaris@nkbv-oostbrabant.eu).

Aanmelden

De aanmeld periode voor deze activiteit is voorbij
Aantal aanmeldingen 16
Minimum aantal deelnemers 1
Maximum aantal deelnemers 1000

Startdatum
28-mrt-2022

Starttijd
20:00

Locatie
wijkcentrum Blixembosch

Ouverture 2
5629PV Eindhoven
Nederland

Programmatype
Overige

Groep(en)
Workshop

ALV 2022 Gratis
Contactpersoon